Pressemelding

16. oktober 2019

Suksess for Wavefoil på Færøyene

Fra venstre: Eirik Bøckmann (daglig leder, Wavefoil), Erlend Vastveit (produktutvikler, Wavefoil) og Audun Yrke (teknisk sjef, Wavefoil) foran M/F Teistin på MEST Shipyard i Tórshavn på Færøyene.

I september 2019 ble den færøyske fergen M/F Teistin verdens først skip med inntrekkbare baugfoiler fra det Trondheimsbaserte selskapet Wavefoil AS.

Foilene konverterer bølgeenergi direkte til framdrift og reduserer skipsbevegelsene. Resultatet er at skipet sparer drivstoff og komforten om bord bedres.

Siden 25. september 2019 har M/F Teistin fått ekstra framdrift av bølgene i Nord-Atlanteren, og fraktet tusenvis av passasjerer mellom Gamlarætt, Skopun og Hestur på Færøyene med inntrekkbare baugfoiler fra Wavefoil. Området er ekstremt værhardt og installasjonen anses som vellykket etter tre ukers problemfri drift.

Gründer og daglig leder i Wavefoil Eirik Bøckmann har forsket på effekten av baugfoiler som stipendiat og postdoktor på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. – Foilmodulene våre passer for skip under ca. 200 m som seiler i bølgerike farvann. Foilene vil trolig redusere drivstofforbruket til Teistin med rundt 10 prosent, sier Bøckmann. Vi kunne ikke ha ønsket oss et mer velegnet skip for vår første installasjon enn M/F Teistin. Skipet seiler en svært værutsatt rute og vi ser at foilene brukes så godt som hele tiden, sier Bøckmann. 

Mannskapet på skipet er fornøyd. – Jeg merker at Teistin beveger seg mindre i sjøen enn tidligere, sier Jónleif Láberg, kaptein på M/F Teistin. 

Med støtte fra NTNU Discovery, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Climate-KIC, samt privat kapital, har Wavefoil utviklet og produsert selskapets første fullskala foilmodul. Foilene kan installeres på både eksisterende og nybygde skip.  

– På to og et halvt år har Wavefoil gått fra idé til marked ved hjelp av statlig støtte og privat kapital, blant annet såkalt folkefinansiering. Dette viser at det norske virkemiddelapparatet fungerer godt og at nordmenn har troen på grønn teknologi, sier Bøckmann.

Potensialet er stort. – Hvis alle egnede skip installerer våre foilmoduler vil man kunne spare 10-20 millioner tonn CO2-ekvivalenter i klimagassutslipp, sier Bøckmann.

Effekten av baugfoiler er nøye dokumentert gjennom modellforsøk og simuleringer.

– Med installasjonen på Teistin ønsker vi først og fremst å demonstrere at inntrekkingsmekanismen er driftssikker, og at systemet gir en god brukeropplevelse. Så langt ser det ut som vi har lyktes med nettopp det, sier teknisk sjef i Wavefoil Audun Yrke. 

Neste leveranse er like om hjørnet. Wavefoil produserer nå foilmoduler til en ny ambulansebåt for Vest-Finnmark, som skal leveres fra verftet Maritime Partner i Ålesund sommeren 2020. – Vi hentet nylig penger for å vokse, og med den vellykkede demonstrasjonen på Færøyene er vi posisjonert der vi skal være for å levere til en voksende etterspørsel av foilmodulene våre. Nå er vi klare til å erobre markedet, sier Bøckmann.  

 

OM WAVEFOIL

Wavefoil AS er et Trondheimsbasert firma som leverer moduler med inntrekkbare baugfoiler (undervannsvinger) til skip. Foilene sparer typisk 5-15% drivstoff og gjør det mer behagelig å være om bord. Fordelene med baugfoiler har vært kjent lenge, men Wavefoil er det første selskapet som har utviklet en kommersiell og patentsøkt løsning der foilene kan trekkes inn i skipet, noe som er avgjørende for at slike foiler kan tas i bruk.